Distàncies

De Barcelona a 1.30 hores
De Girona a 1 hora
De Figueres (Costa Brava) a 1 hora
De França a 30 minuts per Molló
D’Andorra a 2.45 hores
De Lleida a 3 hores

x