El Mas Moreta, és una gran casa pairal molt antiga.

Els primers documents escrits que en tenim referència daten de l'any 1.300, i el mas ja era propietat de la família Moreta. La casa, juntament amb l'església de Sant Julià (consagrada l'any 839) i la masoveria, formen un conjunt arquitectònic catalogat com a bé d'interès cultural històric i artístic.